Thursday, 20 January 2011

BAIK-BAIK SAJA

Kalau niatnya baik
Tujuannya baik
Do'anya baik
Usahanya baik
Caranya baik
Perilakunya baik
Prasangkanya baik
Masa iya hasilnya tidak baik?
Tuhan itu baik...

No comments:

Post a Comment